Przejdź do treści

Tony Buzan, 2018, Mapy Twoich myśli. Mindmapping czyli notowanie interaktywne (oryg. The Mind Map Book. Radiant Thinking. The Major Evolution in Human Thought, Wydawnictwo JK, Łódź.

„Postanowiła przeprowadzić badania nad wpływem mindmappingu na zapamiętywanie. W tym celu przeprowadziła serię eksperymentów dotyczących kreatywności i pamięci, zapraszając do nich swoich kolegów z klasy. Jak każdy poważny naukowiec, Lana podzieliła wszystkich uczestników na dwie grupy, eksperymentalną i kontrolną, a następnie pilnie obserwowała rezultaty testów. Grupa uczniów stosująca mapy myśli wykazała wyraźny postęp wyników nauczania, a precyzja i pomysłowość stworzonego przez Lanę projektu badawczego zapewniły jej pierwsze miejsce na olimpiadzie” (s. 204-205).

Mapy Twoich myśli to podręcznik tworzenia map myśli sprzyjających lepszemu zapamiętywaniu, rozumieniu i komunikowaniu informacji – zarówno w procesie uczenia się jak i nauczania. Autor przytacza wiele historii w tym 13-letniej uczennicy – Lany Israel, która przystąpiła do szkolnej olimpiady naukowej.