Przejdź do treści

Piotr Francuz (red.), 2007, Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

„Obecnie większość psychologów zgadza się co do dwóch spraw. Po pierwsze, że wyobraźnia jest pierwotnym, umysłowym mechanizmem generowania obrazów wizualnych w sytuacji, gdy wyobrażany obiekt nie jest aktualnie rejestrowany za pomocą zmysłów. I po drugie, że neuroanatomiczne szlaki wzrokowe, które są odpowiedzialne za percepcję wizualną, są także intensywnie wykorzystywane podczas procesów wyobrażeniowych. Do tych dwóch zasadniczo niekwestionowanych twierdzeń dodałbym jeszcze jedno: bez wyobraźni niemożliwy byłby rozwój cywilizacji, znaczony wynalazkami koła i komputera, egipskimi piramidami i dziełami Leonarda da Vinci, a także teoriami: heliocentryczną i względności” (s. 11-12).

Obrazy w umyśle to zbiór tekstów, których autorki i autorzy próbują odpowiedzieć na to samo pytanie: czym jest wyobraźnia. Podejmują te próby z różnych perspektyw, dotykając takich zagadnień jak sztuki wizualne, percepcja czy perswazja. Prezentują wyniki przeprowadzanych przez siebie badań eksperymentalnych jak i konstruktywną krytykę teorii innych badaczy. Książka jest dość trudna w odbiorze dla osób nie znających budowy mózgu, choć przebieg eksperymentów jest przedstawiony w sposób rzeczowy i czytelny.