Przejdź do treści

Dan Roam, 2016, Narysuj swoje myśli (oryg. The Back of the Napkin), Wydawnictwo HELION, Gliwice, (e.-book).

„Zamiast prowadzić małe linie lotnicze obsługujące mniejsze miasta, postanowił założyć małe linie lotnicze obsługujące duże miasta, w zasadzie największe metropolie stanu Teksas. Samoloty firmy miały latać zaledwie do trzech miast [zapisanych na serwetce], nie podlegałaby ona zatem regulacjom Rady Lotnictwa Cywilnego stanu Teksas. Oznaczało to, że linie lotnicze mogą w kwestiach finansowych działać, jak tylko im się podoba” (s. 109). Po tym jak firma odniosła sukces, historia o pomyśle na firmę zapisana na zwykłej serwetce, stała się legendarna.

Narysuj swoje myśli to książka będąca dobrym wstępem do myślenia wizualnego. Autor przedstawia w niej podstawowe informacje na temat tego jak patrzymy i widzimy rzeczy, opisuje prekognitywne procesy zachodzące w naszym mózgu, jak i modele sprzyjające stosowaniu myślenia wizualnego w rozwiazywaniu problemów czy rozwijaniu pomysłów czy koncepcji. Jeden z przykładów przytoczonych w książce to historia linii lotniczych SouthWest Airlines zapisana na zwykłej serwetce. Ich współzałożyciel Rollin King narysował na niej trójkąt, przy jego wierzchołkach zapisał nazwy miast: San Antonio, Houston i Dallas, wyjaśniając jednocześnie koledze swój pomysł.