Przejdź do treści

Agata Baj, 2020, Myślografia, Wydawca eduBAJ, Stargard.

„Prelegentka [Brandy Agerbeck] w swoim wystąpieniu opiera się na badaniach Lindy Kreger Silverman, która zidentyfikowała dwa podstawowe typy myślenia: słuchowo-sekwencyjny i wizualno-przestrzenny. Pond 60% uczniów w typowej klasie uczy się najlepiej mogąc korzystać z prezentacji wizualno-przestrzennych (nie mylić z prezentacją w Power Point), reszta przyswaja wiedzę najlepiej dzięki metodom słuchowo-sekwencyjnym. Wśród uczniów uzdolnionych – jak twierdzi badaczka – odsetek uczących się wizualno-przestrzennie może być dużo wyższy, niż w grupie studentów o przeciętnych możliwościach” (s. 55).

Myślografia to podręcznik myślenia wizualnego skierowany do nauczycieli. Zawiera krótki wstęp dotyczący funkcjonowania mózgu i procesu uczenia się, wyjaśniający że połączenie obrazu i słowa sprzyja rozumieniu i zapamiętywaniu, jak i kilka metod nabywania umiejętności myślenia wizualnego. Autorka przywołuje także wiele ciekawych i inspirujących wykładów czy materiałów, które można znaleźć w przestrzeni Internetu.