Przejdź do treści
Myślenie wizualne

"Własnoręcznie zrobiony plakat czy to przez prowadzącego warsztat, czy przez jego uczestników sprzyja przyswajaniu informacji"

Myślenie wizualne podczas warsztatów

Myślenie wizualne może być integralną częścią warsztatów czy szkoleń. Edukatorzy w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć mogą na różnych ich etapach wykorzystywać plakaty skupiające uwagę grupy na jakimś pytaniu/problemie/zadaniu lub prezentujące informacje w przejrzysty i ciekawy sposób. Własnoręcznie zrobiony plakat czy to przez prowadzącego warsztat, czy przez jego uczestników sprzyja przyswajaniu informacji. David Sibbet w swojej książce „Visual Meetings. How graphics, sticky notes & idead mapping can transform group productivity” proponuje cały wachlarz plakatów, które można wykorzystać w trakcie warsztatów czy szkoleń – uczestniczki i uczestnicy mogą je uzupełniać przyklejając odpowiedzi na kolorowych karteczkach lub wpisując, albo rysując je w zaprojektowanej na plakacie przestrzeni (porównaj: Sibbet, 2010, s. 44-50). Oto niektóre przykłady proponowane przez Davida Sibbeta:

Plakaty skupiające uwagę grupy na pytaniu/problemie/zadaniu:

  • Burza mózgów (plakat z prostym pytaniem napisanym pośrodku, które pobudza uczestników do myślenia/refleksji/szukania rozwiązań);
  • Ocena pracy / ewaluacja (plakat umożliwiający samoocenę lub ocenę przeprowadzonego ćwiczenia czy warsztatu);

Burza Mózgów Ewaluacja

Oto kilka przykładów wykorzystania plakatów w celu prezentacji informacji:

  • OŚ CZASU (ang. time line) – jest to wizualna prezentacja jakichś zadań zaplanowanych w konkretnym przedziale czasu – miesiąc, pół roku lub rok;
  • DIAGRAM (ang. vienn diagram) – jest to wizualna prezentacja kilku czynników w postaci nachodzących na siebie kół, ukazujące ich współzależność i wywieranie na siebie wpływu;

Oś Czasu Diagram

  • MODEL CZTERECH ZMIENNYCH (ang. four box model) – jest to wizualna prezentacja dwóch przeciwstawnych sytuacji czy czynników w odniesieniu do dwóch innych sytuacji bądź czynników, czyli w sumie jest to prezentacja czterech różnych możliwości;
  • CELE (ang. targets) – jest to wizualna prezentacja w postaci kół – od wewnętrznego do zewnętrznego, ułatwiająca zdefiniowanie celów i wynikających z nich zachowań i postaw;

   Model Czterech Zmiennych Cele

   

 

Bibliografia:

  1. Sunni Brown (2013), Doodle revolution. Unlock the power to think differently, Penguin Books, Londyn.

  2. David Sibbet (2010), Visual Meeting. How Grapics, sticky notes & idea mapping can transform group productvity, John Wiley & Sons, Hoboken.